Anlita inspirationsföreläsare till företagsresan

För att få bättre kommunikation, effektivare medarbetare och minska stressen kan det ibland behövas ett avbrott från de vardagliga rutinerna. En företagsresa med en inspirerade föreläsare ger en vitamininjektion till alla anställda så att de blir mer effektiva när de kommer tillbaka.

En gemensam företagsresa är ett bra sätt att skapa gemenskap, energi och motivation hos medarbetarna och för att kunna göra det gäller det att skapa ett intressant program. Att lägga in inspirationsföreläsningar är ett säkert kort för att få alla deltagare glada och positiva. Lena Skogholm är en erfaren föreläsare som hjälper till med att öka arbetsglädjen och minska stressen. Kombinera gärna inspirationsföreläsningen med god mat och ett bekvämt boende för att göra företagsresan till en skön upplevelse långt borta från arbetslivets stress.

inspirationsföreläsningInspiration till bättre arbetsliv

Eftersom det idag är allt fler som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet blir ledarskap och rätt motivation viktigare för att ha motiverade och effektiva medarbetare. Sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa ökar i samhället men genom en bra företagskultur och rätt åtgärder går det att komma till rätta med denna typ av problem. Det finns till och med arbetsplatser där ingen är sjukskriven.

För att få personalen att trivas finns det många olika saker att göra. Bland annat genom att skapa tydliga ramar för vad som förväntas av varje anställd och att fördela arbetet för att inte arbetsbelastningen ska bli för stor på en enskild person. Positiv feedback och roliga aktiviteter som stärker gemenskapen mellan de anställda är andra saker som förbättrar kreativiteten och energin inom företaget. Kompetensutveckling och regelbundna utvecklingssamtal är också viktiga aktiviteter som gör att personalen trivs bättre och kan utvecklas även om de varit på företaget i många år.

Även samarbete med företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar och gemensamma träningspass på lunchen eller föreläsningar om kost och hälsa leder till ett bättre mående hos personalen. Tänk dock på att anpassa utbudet av träning för att det ska fungera både för den helt otränade och för maratonveteranen.

Inspiration för personalen

  • Regelbundna inspirationsföreläsningar
  • Hälsoundersökningar och gemensam träning
  • Lagom arbetsbelastning
  • Möjlighet till vidareutbildning och nya arbetsuppgifter